อำเภอศรีสาครเดิมมีชื่อว่า ซากอ  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ คำว่า ซากอ เป็นภาษาท้องถิ่นใช้เรียกชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง มีดอกสีแดงมีอยู่จำนวนมาก ในเขตนี้ให้ประโยชน์ทั้งต้นไม้ดอก และใบ ปัจจุบันได้ถูกตัดทำลายหมดแล้ว

                ในปีพ.ศ.  2506  หน่วย กรป.กลางได้เข้ามาดำเนินการจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  (นพค.)  ในพื้นที่นี้นานถึง  11  ปี  จนถึง พ.ศ.  2517  ตำบลซากอซึ่งเป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับการปกครองของอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อมีความเจริญขึ้นในทุกด้าน  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  จึงได้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ  โดยชื่อว่า  กิ่งอำเภอศรีสาคร ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านตอนกลางของกิ่งอำเภอศรีสาครทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ เดิมกิ่งอำเภอศรีสาครแบ่งเป็น 2  ตำบล  คือ  ตำบลซากอ  และตำบลศรีสาคร

                วันที่  25  มีนาคม  2522  ได้ประกาศในราชกฤษฎีกา  ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอศรีสาคร  แบ่งการปกครองออกเป็น  3  ตำบล  คือ  ตำบลซากอ  ตำบลศรีสาคร  และตำบลตะมะยูงต่อมาในวันที่  1  สิงหาคม  2529  ได้ขยายการปกครองออกเป็น 6  ตำบล  ตำบลซากอ  ตำบลศรีสาคร  ตำบลตะมะยูง  ตำบลศรีบรรพต  ตำบลเชิงคีรี  และตำบลกาหลง  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook ทต.ศรีสาคร

เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลศรีสาคร

607308
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1316
1346
2662
577889
28013
65539
607308

Your IP: 172.70.147.56
2024-06-24 22:28